March of the Living 2012

(25.04.2012)

March of the Living 2012 Vergrößern

Around 10 thousand young Jews from all around the world and Poles participated in the 21st March of the Living organized on the Holocaust Memorial Day. As every year the March started from the sound of shofar from the "Arbeit macht frei" gate at the former Auschwitz I camp. All participants went at the site near gas chambers and crematories at the Auschwitz II-Birkenau site where main ceremony took place.

Około 10 tysięcy młodych Żydów z całego świata oraz młodych Polaków wzięło udział w 21. Marszu Żywych, który organizowany jest w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jak co roku uczestnicy ruszyli przy dźwięku szofaru spod bramy z napisem "Arbeit macht frei” z Auschwitz I. Przeszli oni w pobliże ruin komór gazowych i krematoriów byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbyły się główne uroczystości. Mehr lesen

Erinnern für die Zukunft: PTI-Blog der Studienreise 2012 nach Krakau und Auschwitz